Thủy sản Minh Phú: 6 tháng lãi đột biến 144 tỷ đồng, sẽ đầu tư thêm 100 tỷ đồng vào vùng nuôi

Trong quý II, doanh thu bán hàng tăng 37,3%, biên lợi nhuận gộp tăng từ mức 7,2% lên 10,9% đã giúp Thủy sản Minh Phú ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận cao kể từ quý IV/2014, đạt mức 132,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước lỗ 61,6 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) đã công bố báo cáo tài chính quý II/2017 công ty mẹ và hợp nhất. Theo đó, quý II hoạt động kinh doanh của MPC tăng trưởng đột biến nhờ doanh thu tăng và biên lợi nhuận tăng.

Cụ thể, đối với Minh Phú hợp nhất, quý II doanh thu thuần đạt 3.660 tỷ đồng, tăng 37,3%; lợi nhuận gộp đạt 398,2 tỷ đồng, tăng 106,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận thuần quý II đạt 132,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước lỗ 61,6 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế quý II đạt 134,4 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt 5,4 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 6.342 tỷ đồng, tăng 34,5%; lợi nhuận thuần đạt 185,9 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 159 tỷ đồng, lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ 144 tỷ đồng, trong đó quý II đóng góp 101,4 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu theo MPC 6 tháng đạt 2.104 đồng/cổ phần.

Năm 2017, MPC đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất 841,3 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm MPC đã hoàn thành gần 20% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Trước đó, vào đầu tháng 5/2017, MPC khẳng định có thể hoàn thành được kế hoạch lợi nhuận năm 2017 khi kỳ vọng vào vụ chính sẽ đạt hiệu quả cao hơn.

Được biết ngày 8/08/2017, Hội đồng quản trị của MPC đã thông qua việc đầu tư thêm vào 2 vùng nuôi tôm để bước đầu thực hiện chiến lược nuôi tôm của tập đoàn, gồm đầu tư thêm 70 tỷ đồng để tăng vốn cho Thủy hải sản Minh Phú Kiên Giang và đầu tư thêm 30 tỷ đồng để tăng vốn cho Nuôi trồng Thủy sản Minh Phú Lộc An.

HỒNG QUÂN