Thủy sản Bạc Liêu sắp lên sàn Hà Nội

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu được niêm yết 5 triệu cổ phiếu phổ thông trên sàn Hà Nội với mã chứng khoán là BLF...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=4cb601950f5f3f&page=category