Thụy Phúc về đích sớm

Tỉnh Thái Bình vừa trao bằng chứng nhận cho xã Thụy Phúc, huyện Thái Thụy, là xã đầu tiên của tỉnh hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

Nhân dân xã Thụy Phúc (Thái Thụy, Thái Bình) làm đường giao thông.

Đổi thay ở xã thuần nông

Phó Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy Phạm Hữu Thoại cho biết: Thụy Phúc không phải là xã được chỉ đạo làm điểm, nhưng sau gần 5 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và sau hơn 2 năm chính phủ phát động phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", Thụy Phúc đã có bước đổi mới cơ bản. Từ một xã nội đồng, thuần nông, đến nay nông nghiệp chỉ chiếm 35,1%; còn lại là tiểu thủ công nghiệp xây dựng cơ bản chiếm 41,5%; thương mại dịch vụ 23,4%; năng suất lúa đạt bình quân cả năm là 13,1 tấn/ha; bình quân thu nhập đầu người đạt 24,4 triệu đồng/năm, tốc độ tăng trưởng đạt 11,9%, tỷ lệ hộ nghèo trong toàn xã còn 2,83%.

Đến Thụy Phúc mới thấy hệ thống cơ sở hạ tầng được hoàn thiện đã làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của xã. Với chiều dài đường trục xã 3.000 m, đường trục thôn 3.400 m được rải bê-tông láng nhựa, đường nhánh cấp I trục thôn, đường ngõ xóm 100% được bê-tông hóa. Đường trục chính nội đồng 9.719 m đã được cứng hóa, láng bê-tông. Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng được yêu cầu sản xuất và đời sống dân sinh, với ba trạm bơm, mười cống nội đồng, kiên cố hóa 7.100 m kênh mương của xã, hệ thống sông trục cấp ba được nạo vét bảo đảm tưới tiêu trong sản xuất. Hệ thống điện bảo đảm kỹ thuật gồm bảy trạm biến áp với công suất 550 kVA; tỷ lệ hộ dùng điện đạt 100%. Xây dựng bãi rác tập trung quy mô 10.530 m2, dự án nước sạch của xã, quy hoạch nghĩa trang của ba thôn đã hoàn chỉnh. Hệ thống trường học gồm mầm non, tiểu học, đều đạt chuẩn quốc gia. Ngoài nhà văn hóa của xã, 3/3 thôn đều có nhà văn hóa đạt quy chuẩn của Bộ Văn

hóa Thể thao và Du lịch, các thôn đều có sân thể thao, có điểm bưu điện văn hóa xã, các cơ quan công sở của xã và hơn 30 gia đình có nối mạng in-tơ-nét, 90,7% số nhà của dân được chỉnh trang theo quy chuẩn của Bộ Xây dựng. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 92%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 51,6%, có 70,54% số dân tham gia bảo hiểm y tế, trạm y tế của xã đạt tiêu chuẩn quốc gia, có hai phần ba thôn và 85,6% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn thôn và gia đình văn hóa, có 97% số hộ đã được sử dụng nước sạch, có bảy trong số tám cơ sở sản xuất, kinh doanh có hệ thống rác thải đạt yêu cầu. Hệ thống thoát nước của xã được xây dựng cơ bản đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước của khu dân cư. Toàn xã có bốn tổ thu gom rác thải hoạt động thường xuyên bảo đảm vệ sinh môi trường tốt. Đội ngũ cán bộ và công chức xã đến nay đạt tiêu chuẩn đào tạo theo độ tuổi quy định của Nhà nước. Trong 5 năm qua, Thụy Phúc được hỗ trợ 12,5 tỷ đồng, xã đã huy động đóng góp của nhân dân và các nguồn đầu tư khác khoảng gần 100 tỷ đồng, quá trình thực hiện không để xảy ra sai sót cho thấy công sức của Đảng bộ và nhân dân Thụy Phúc trong xây dựng nông thôn mới là rất lớn.

Bài học kinh nghiệm

Để bảo đảm công khai, minh bạch trong xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Trường Ca chia sẻ: Xã đã thực hiện dân chủ công khai quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết về xây dựng hạ tầng và được thông báo công khai tại trụ sở và các nơi công cộng, đưa xuống các thôn để nhân dân tham gia ý kiến, công khai kế hoạch, các bước thực hiện, các dự án đầu tư, công khai vốn đầu tư và đóng góp của nhân dân, định kỳ UBND tổ chức các cuộc họp với đại diện của nhân dân để tham gia ý kiến. Qua cách chỉ đạo của chính quyền, nhân dân thấy mình là người chủ thật sự, đã tích cực đóng góp xây dựng kế hoạch đề ra. Ngoài việc chỉ đạo chung, xã còn phân cấp cho thôn quản lý những công trình của thôn, tổ chức thu chi xây dựng công trình của thôn, lãnh đạo của thôn định kỳ báo cáo công khai với nhân dân đã tạo được sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Đinh Xuân Lương khẳng định: Thành công của Thụy Phúc có yếu tố quan trọng là địa phương biết dựa vào nhân dân, nhân dân phải thật sự là người chủ xây dựng nông thôn mới, là người quản lý, giám sát và thực hiện trên địa bàn mình sinh sống, mọi người đều có quyền bình đẳng, được giám sát để phát hiện sai sót phản ánh với Đảng và chính quyền để xử lý kịp thời. Đảng bộ tập trung chỉ đạo khai thác mọi nguồn lực từ sức dân, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực xây dựng nông thôn mới, sáu tháng và một năm tổ chức họp với các ngành, đoàn thể, đại diện nhân dân các thôn đánh giá kết quả làm được, chưa làm được. Nhưng yếu tố quan trọng là có sự đoàn kết trong nội bộ Đảng, chính quyền các đoàn thể từ xã đến thôn, khu dân cư, phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ và chính quyền thôn, tổ dân cư, bố trí đúng cán bộ từ xã đến các thôn bảo đảm đúng người, đúng việc, phát huy được năng lực sở trường của từng chức danh, đặc biệt là cán bộ trong ban chi ủy, thôn, tổ dân cư phải là những người có phẩm chất đạo đức, biết việc, có nhiệt tình trách nhiệm, gương mẫu nói đi đôi với làm, có uy tín trong nhân dân. Những yếu tố trên đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành 19/19 tiêu chí và về đích sớm trong xây dựng nông thôn mới ở Thụy Phúc.

NGUYỄN HỒNG CHƯƠNG