Thủy lợi Điện Biên: Lượng đăng ký mua chưa bằng 2% lượng chào bán đấu giá

Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo chỉ có 2 nhà đầu tư đăng ký mua 21,000 cp trong tổng số gần 1.6 triệu cp chào bán đấu giá của Công ty TNHH Xây dựng Và Dịch vụ Thủy lợi Tỉnh Điện Biên (ThuyLoiDienBien).

1.Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Thủy lợi tỉnh Điện Biên

2.Địa chỉ: Khối Đồng Tâm, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

3.Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 16,664,320,000 đồng

4.Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1,561,822 cổ phần

5.Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 2 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT Cá nhân: 2 NĐT

6. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 21,000 cổ phần

Trong đó: Tổ chức: 0 CP Cá nhân: 21,000 CP

7.Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 23/12/2015

8.Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 30 phút ngày 25/12/2015./.