Thụy Điển tiếp tục hỗ trợ VN phát triển năng lượng tái tạo

    Báo VTC News
    Gốc

    Đại sứ tại Thụy Điển tại Việt Nam Rolf Bergman khẳng định Thụy Điển sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về mặt kỹ thuật và kinh nghiệm để phát triển các dự án năng lượng tái tạo cấp điện cho vùng nông thôn.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/241070/Default.aspx