Thủy điện Srok Phu Miệng Idico đấu giá 3 triệu cổ phiếu

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Ngày 20/11, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá bán cổ phiếu của Nhà máy Thủy điện Srok Phu Miệng Idico ở Bình Phước...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=ac9f17a7d9d872&page=category