Thủy điện Hố Hô xả tràn thấp hơn lưu lượng nước về hồ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, tại Hà Tĩnh từ 29-10 đã xảy ra mưa lớn. Lượng mưa đo được từ đêm 30-10 đến sáng 31-10, ở Kỳ Anh là 431 mm, Cẩm Nhượng 309 mm, Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 254 mm… Mực nước trên sông Ngàn Sâu tiếp tục dâng cao và khả năng đạt đỉnh. Tại Chu Lễ, mực nước lên mức 13,3 m; tại Hòa Duyệt lên mức 8,5 m.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và mực nước sông đang lên, trước đó, ngày 26-10-2016, Lãnh đạo nhà máy thủy điện Hố Hô (Công ty CP Thủy điện Hồ Bốn) đã cử cán bộ trực tiếp chuyển công văn số 22/CV-HB-NMTĐHH đến UBND tỉnh Hà Tĩnh, Ban chỉ huy PCTT& TKCN tỉnh Hà Tĩnh, UBND huyện Hương Khê, Ban chỉ huy PCTT& TKCN huyện Hương Khê, Ban chỉ huy PCTT&TKCN vùng hạ du Thủy điện Hố Hô, Ban chỉ huy PCTT& TKCN tỉnh Quảng Bình, Ban chỉ huy PCTT& TKCN huyện Tuyên Hóa (có ký nhận tại nơi nhận công văn) về việc “Điều tiết xả tràn để phục vụ phòng chống lũ lụt đợt mưa lớn diện rộng trên khu vực tỉnh Hà Tĩnh từ đêm ngày 29-10 đến ngày 2-11-2016 ”.

Theo thông báo, tại thời điểm 17 giờ 30 ngày 30-10, lưu lượng nước về hồ thủy điện là 452 m3/s, lưu lượng điều tiết xả qua tràn là 299m3/s, lưu lượng qua tổ máy là 34m3/s. Để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du, nhà máy sẽ xả điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 299m3/s lên 387m3/s. Thời điểm xả tràn bắt đầu từ 19 giờ 00 ngày 30-10, với mức nước thượng lưu là 64,75m, lưu lượng nước về hồ là 500m3/s, lưu lượng nước qua tổ máy là 34m3/s và lưu lượng nước qua tràn là 387m3/s.

Trong suốt quá trình điều tiết xả tràn từ ngày 28-10 đến 1-11, theo đúng quy định vận hành hồ chứa đã được phê duyệt, nhà máy thủy điện Hố Hô đều thông báo nhanh bằng văn bản với các cấp, cơ quan có thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ và thông tin hai chiều qua điện thoại với Trưởng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vùng hạ du nhà máy thủy điện Hố Hô năm 2016. Đặc biệt luôn xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp từ Trưởng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vùng hạ du nhà máy thủy điện Hố Hô và đã thực hiện đúng yêu cầu, chỉ đạo của Trưởng Ban cũng như quy trình vận hành hồ chứa nhà máy.

Hiện nay, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Nhà máy thủy điện Hố Hô (thuộc Công ty cổ phần thủy điện Hồ Bốn) đã và đang thực hiện các phương án Phòng chống thiên tai và vận hành Nhà máy đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền vùng hạ du trong việc thông tin, thông báo đúng quy trình vận hành hồ chứa.

Thanh Mai