Thủy điện Hố Hô xả lũ trong tình huống khẩn cấp là phù hợp

Sáng 1/11, Bộ Công Thương đã có kết luận về việc vận hành xả lũ của hồ thủy điện Hố Hô trong thời gian từ ngày 13-16/10.

Thủy điện Hố Hô xả lũ trong tình huống khẩn cấp là phù hợp - Ảnh 1

Bộ Công Thương kết luận việc thủy điện Hố Hô xả lũ trong hồ chứa là tình huống khẩn cấp, làm gia tăng lưu lượng về hạ du, trung bình khoảng 192 m3/s trong khoảng thời gian từ 17h30 ngày 14/10/2016 đến 02h00 ngày 15/10/2016 đã ảnh hưởng nhất định tới việc lũ về hạ du, đặc biệt là các xã ngay sau đập.

Tuy nhiên, việc xả lũ trong tình huống khẩn cấp là phù hợp với Quy trình vận hành hồ chứa, để tránh nguy cơ xảy ra sự cố lớn hơn cho vùng hạ du. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng cho rằng, Công ty cổ phần Thủy điện Hồ Bốn là chủ đập thủy điện Hố Hô chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm ngặt các quy định tại quy trình vận hành về trách nhiệm thông tin, báo cáo, thông báo gửi đến các cơ quan liên quan chưa đầy đủ nội dung, chưa phù hợp với tình huống vận hành công trình.