Thủy điện Hố Hô vi phạm hành chính 5 lỗi

X.S

Thủy điện Hố Hô vi phạm hành chính 5 lỗi - Ảnh 1

(Cadn.com.vn) - HÀ TĨNH - Như tin đã đưa, ngày 18-10 vừa qua, đoàn công tác Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra hoạt động xả lũ tại Nhà máy thủy điện Hố Hô (đóng giữa 2 tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh). Qua kiểm tra, đoàn đã tiến hành lập biên bản 5 lỗi vi phạm hành chính gồm: Không xây dựng kế hoạch điều tiết nước hàng năm của hồ chứa nước theo quy định, vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều 10 của Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; Không thực hiện chế độ thông báo, báo cáo liên quan đến vận hành công trình, vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều 10 của Nghị định 142/2013/NĐ-CP; Thực hiện không đúng về quan trắc, giám sát tài nguyên nước quy định tại Khoản 4 Điều 2 của Giấy phép, vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Nghị định 142/2013/NĐ-CP; Không thực hiện vận hành hồ đảm bảo dòng chảy tối thiểu sau công trình theo Quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt ban hành tại Quyết định số 2501/GP-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 28-12-2012, vi phạm Khoản 4, Điều 7 Nghị định 142/2013/NĐ-CP; Không thực hiện chế độ báo cáo về kết quả khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước ngày 15-12 hàng năm theo quy định tại khoản 4 Điều 2 của Giấy phép vi phạm quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 7 của Nghị định 142/2013/NĐ-CP. Theo đó, sau khi lập biên bản hành chính 5 lỗi trên, đoàn công tác đã yêu cầu Nhà máy thủy điện Hố Hô phải có văn bản giải trình gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.