Thụy Điển đặt mục tiêu trở thành quốc gia hàng đầu trên thế giới về y tế điện tử

Bộ Y tế Thụy Điển ngày 2/1 cho biết chính phủ nước này đang đầu tư rất lớn cho lĩnh vực y tế điện tử để trở thành quốc gia đi đầu trên thế giới trong lĩnh vực này.

Theo đó, Ủy ban Y tế và Phúc lợi quốc gia đã được trao nhiệm vụ bảo đảm mục tiêu trên được hoàn thành vào năm 2025.

Theo Bộ trưởng Y tế và Các vấn đề xã hội Thụy Điển Annika Strandhall, để hoàn thành mục tiêu nói trên, Ủy ban Y tế và Phúc lợi quốc gia sẽ phải tạo điều kiện tốt hơn cho nhân viên y tế để có thể chăm sóc các bệnh nhân một cách tốt nhất.

Một trong những việc mà Chính phủ Thụy Điển phải làm để thúc đẩy lĩnh vực y tế điện tử là chuẩn hóa các thuật ngữ chuyên ngành y học nhằm tạo thuận lợi cho việc trao đổi chuyên môn và chăm sóc tốt hơn cho các bệnh nhân. Đây cũng là điều kiện cơ bản cho việc trao đổi thông tin trên các hệ thống công nghệ.

Theo dự kiến, Ủy ban Y tế và Phúc lợi quốc gia Thụy Điển sẽ tiến hành nghiên cứu việc tăng cường an ninh cho các bệnh nhân và xây dựng một hệ thống hỗ trợ cho các nhân viên y tế để giúp họ tiếp cận những thông tin thực tế nhằm giảm bớt những thương tổn trong quá trình làm việc, cũng như phát triển các phương pháp làm việc thực tế./.

TTXVN