Thụy Điển cam kết tiếp tục viện trợ cho Lào

    1 đăng lạiGốc

    Đại sứ Thụy Điển tại Lào Im Hoff mới đây đã khẳng định Chính phủ Thụy Điển sẽ tiếp tục giúp đỡ Lào thực hiện một số dự án xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển kinh tế.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/216408/Default.aspx