Thường vụ Quốc hội bàn phương án miễn, giảm thuế

Nhiều chính sách ưu đãi về thuế được Chính phủ trình UBTV Quốc hội tại phiên họp chiều 16/4, trong đó Chính phủ đề nghị giảm 30% số thuế giá trị gia tăng (VAT) đầu ra đối với hoạt động bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở là căn hộ có diện tích sàn dưới 70m² và có giá bán dưới 15 triệu đồng.

Thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về việc ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách cho rằng, quy mô của gói hỗ trợ tiền thuế được Chính phủ đề nghị lần này (khoảng 2.647 tỷ đồng) cần được điều chỉnh thêm. Nhiều ý kiến cho rằng, với quy mô như vậy thì mức độ lan tỏa, tác động của chính sách không lớn, khó có thể đạt được mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp có quy mô nhỏ vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, đồng thời góp phần giải quyết lượng hàng tồn kho...

Theo đó, Chính phủ đề xuất từ ngày 1/7/2013 áp dụng một số quy định về thuế quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Doanh nghiệp sử dụng dưới 200 lao động làm việc toàn bộ thời gian và có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20%. Doanh nghiệp thực hiện đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội được áp dụng thuế suất 10% đối với phần thu nhập từ bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội. Các ý kiến tại phiên họp cơ bản đồng tình đề xuất này, tuy nhiên, cơ quan thẩm tra băn khoăn với việc miễn, giảm thuế cho phần thu nhập tăng thêm của doanh nghiệp đang hoạt động có đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất.

Đây là những doanh nghiệp có lợi nhuận, có tiềm lực tài chính để mở rộng quy mô đầu tư, không thể là nhóm đối tượng gặp nhiều khó khăn, cần sự hỗ trợ cấp bách của Nhà nước.

Về thuế giá trị gia tăng (VAT), Chính phủ đề nghị giảm 50% số thuế đầu ra đối với hoạt động bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội phát sinh từ ngày 1/7/2013 đến hết ngày 30/6/2014. Giảm 30% số thuế giá trị gia tăng đầu ra đối với hoạt động bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở là căn hộ có diện tích sàn dưới 70m² và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m² phát sinh từ ngày 1/7/2013 đến hết ngày 30/6/2014. Thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách tán thành với chủ trương giảm thuế GTGT theo Tờ trình của Chính phủ. Tuy nhiên, Ủy ban cho rằng, những đối tượng có thu nhập chỉ mua được căn hộ có diện tích sàn dưới 70m² và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m² đều là những đối tượng chưa phải đã có thu nhập cao.

Do vậy, cần nghiên cứu, quy định theo hướng giảm 50% số thuế VAT đầu ra đối với hoạt động bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở là căn hộ có diện tích sàn dưới 70m² và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m², không phân biệt nhà ở xã hội và nhà ở thông thường. Đa số ý kiến nhận định, với quy mô của gói hỗ trợ không lớn, thời gian thực hiện chỉ một năm thì tác động của chính sách có thể sẽ hạn chế và thiếu đồng bộ với các chính sách khác, như gói hỗ trợ tín dụng nhà ở 30.000 tỷ đồng được thực hiện trong thời hạn là 3 năm. Do vậy, một số ý kiến đề nghị kéo dài thời hạn thực hiện chính sách này đến hết 31/12/2014.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai, thu ngân sách quý I năm nay chỉ bằng 20,6% dự toán cả năm trong khi mọi năm thường đạt 25%-27%. Nếu thực hiện ngay từ 1/7 với mọi doanh nghiệp, ngân sách giảm thêm 9.000 tỷ nữa và gây áp lực lớn cho cân đối ngân sách năm nay nên chỉ áp dụng với một số doanh nghiệp.

Trong phiên họp buổi sáng, UBTV Quốc hội cho ý kiến Luật Mặt trận Tổ quốc...