Thượng viện Mỹ thông qua dự luật tài chính

    Gốc

    Thượng viện Hoa Kỳ vừa thông qua kế hoạch cứu vãn thị trường tài chính có sửa đổi trị giá 700 tỷ đôla.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/182474