Thượng viện Đức phê chuẩn Hiệp ước Lixbon

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngày 23/5, Thượng viện Đức đã phê chuẩn Hiệp ước Lixbon với đa số phiếu áp đảo bất chấp việc Nghị viện bang Béclin bỏ phiếu trắng.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/250860/Default.aspx