Thương trường luận: Nên xuất khẩu gạo khi còn được giá

Hanoinet - Những tháng đầu năm nay, giá lương thực trên thị trường thế giới tăng với tốc độ không ai ngờ. Đầu năm có doanh nghiệp ký bán được với giá 355 USD/tấn đã tưởng là được, vì cao hơn cuối năm 2007.