Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các cơ quan báo chí, truyền thông

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên chuyên nghiệp, đề cao đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm của người làm báo; tiếp tục xây dựng các tác phẩm báo chí chuyên sâu trên các lĩnh vực.

Lê Tuấn - Thu Hà

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/thuong-truc-tinh-uy-ha-tinh-lam-viec-voi-cac-co-quan-bao-chi-truyen-thong-post268224.html