Thường trực Tỉnh ủy An Giang làm việc với lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội

    131 liên quanGốc

    Sáng 9-6, Thường trực Tỉnh ủy An Giang đã làm việc với lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội. Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng chủ trì buổi làm việc.

    TRUNG HIẾU

    Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/video/xem-video/thuong-truc-tinh-uy-an-giang-lam-viec-voi-lanh-dao-ban-dan-van-tinh-uy-ubmttqvn-tinh-va-cac-to-chuc-2634.html