Thường trực Tỉnh ủy An Giang chỉ đạo tăng cường định hướng, quản lý thông tin trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet

  134 liên quanGốc

  Ngày 28-7, Tỉnh ủy An Giang ban hành Công văn 220-CV/TU về việc triển khai thực hiện Công văn 990-CV/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý thông tin trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet.

  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát, nắm bắt và có giải pháp quản lý chặt chẽ và hiệu quả mạng xã hội. Kịp thời phát hiện, xử lý hoặc đề xuất, kiến nghị bộ, ngành Trung ương vào cuộc xử lý nghiệm những hành vi sai phạm, lợi dụng mạng xã hội tán phát thông tin xấu, độc, vi phạm pháp luật, đạo đức và các chuẩn mực xã hội; có biện pháp phối hợp xóa bỏ tận gốc, triệt để các trang mạng mạo danh cá nhân, tổ chức, các cơ quan của Đảng, nhà nước, của tỉnh. Đẩy mạnh công tác dự báo, nắm bắt tình hình an ninh thông tin mạng; phối hợp thực hiện định danh tài khoản mạng xã hội của các tổ chức, cá nhân; phối hợp triển khai đồng bộ giám sát an toàn các hệ thống thông tin dùng chung tỉnh.

  Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý nhà nước về mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet; phối hợp Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường rà quét, phát hiện kịp thời những nội dung vi phạm pháp luật trên không gian mạng, đặc biệt là mạng xã hội; xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì việc cung cấp thông tin và kịp thời định hướng nội dung tuyên truyền, nhằm định hướng dư luận trước những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm lan truyền trên mạng xã hội. Tăng cường chỉ đạo , định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông; chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền trên các loại hình truyền thông mới, đặc biệt là trên nền tảng mạng xã hội.

  Hội Nhà báo tỉnh tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ người làm báo.

  Các Huyện, Thị, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quan tâm nhiều hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước đối với vấn đề an toàn, an ninh mạng, quản lý thông tin trên mạng xã hội...

  HẠNH CHÂU

  Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/thuong-truc-tinh-uy-an-giang-chi-dao-tang-cuong-dinh-huong-quan-ly-thong-tin-tren-mang-xa-hoi-va-ca-a309285.html