Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Chiều 16/9, trong chương trình làm việc tại Nghệ An, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

 Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư thăm hỏi cán bộ, sĩ quan lực lượng vũ trang Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư thăm hỏi cán bộ, sĩ quan lực lượng vũ trang Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy

Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hoàng Đăng Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Lãnh đạo Quân khu 4 có các đồng chí: Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu;…

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự cuộc làm việc có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Quân khu với đồng chí Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác. Ảnh: Thành Duy

Quân khu 4, mảnh đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng. Trong suốt 78 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, quân và dân Quân khu 4 đã phát huy truyền thống của quê hương “Bình - Trị - Thiên trung dũng”, “Thanh - Nghệ - Tĩnh kiên cường”, luôn nêu cao phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, lập được nhiều chiến công hào hùng, góp phần cùng cả nước giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả với nước bạn Lào.

Quân khu 4 là một trong những điểm sáng của toàn quân về tổ chức phong trào Thi đua Quyết thắng, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm đối với lực lượng vũ trang Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu trước tướng lĩnh, sĩ quan Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, biểu dương những thành tích mà lực lượng vũ trang Quân khu đạt được; đồng thời, trên cơ sở phân tích tình hình thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Trong đó, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu lực lượng vũ trang Quân khu 4 cần phải tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 cần tiếp tục tăng cường công tác nắm bắt, nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình huống phức tạp có thể xảy ra; kịp thời phát hiện âm mưu chống phá của các thế lực phản động để chủ động có phương án ứng phó, ngăn chặn, đẩy lùi từ xa, bảo vệ vững chắc từng tấc đất, vùng trời của Tổ quốc; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng đồng thời yêu cầu tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến, phòng thủ phù hợp với phát triển của tình hình; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành địa phương trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn, trên từng hướng chiến lược.

Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng ở các địa phương; chú trọng công tác quán triệt, triển khai Nghị quyết mới của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, dự kiến sẽ ban hành thời gian tới, góp phần giữ vững ổn định, hòa bình cho đất nước phát triển.

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu lực lượng vũ trang Quân khu 4 cần tiếp tục tập trung xây dựng các đơn vị bộ đội thường trực theo hướng tinh gọn, mạnh, cơ động nhanh, sẵn sàng chiến đấu nhanh.

“Đây là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa cơ bản lâu dài, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại”, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Đồng thời, yêu cầu tổ chức huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ; nâng cao năng lực chỉ huy, trình độ toàn diện cho cán bộ, chiến sĩ; duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương; bảo đảm tốt hậu cần kỹ thuật; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, phản động, nhất là trên không gian mạng.

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 cũng cần tiếp tục xây dựng lực lượng dự bị động viên đủ số lượng, có chất lượng, sẵn sàng động viên, mở rộng lực lượng khi cần thiết; tiếp tục củng cố lực lượng dân quân tự vệ đủ mạnh, rộng khắp, đặc biệt là quan tâm ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Đồng chí Trương Thị Mai tặng quà lưu niệm Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Trương Thị Mai cũng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 tiếp tục chú trọng làm tốt công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân dân, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh; xây dựng thế trận lòng dân, khối đại đoàn kết dân tộc vững chắc; gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện có hiệu quả các dự án kinh tế quốc phòng trên địa bàn.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục làm tốt công tác hậu phương quân đội, phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"; giảm nghèo bền vững; phòng, chống thiên tai; cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn.

Chủ động tích cực nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, đặc biệt, phối hợp với cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh trên địa bàn phát huy kết quả thời gian qua, tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị với nước bạn Lào.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Đối với quân đội, xây dựng Đảng là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu, do đó, cần tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trương Thị Mai và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, sĩ quan Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng ngày càng cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ phải nhận thức sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; lợi ích quốc gia, dân tộc là thiêng liêng, bất khả xâm phạm; trong bất cứ hoàn cảnh nào phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Kế thừa, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa của vùng đất địa linh nhân kiệt, phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, Thường trực Ban Bí thư tin tưởng chắc chắn lực lượng vũ trang Quân khu 4 sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích to lớn, góp phần quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Nhân dân dành cho lực lượng vũ trang, trong đó có Quân khu 4.

Thành Duy

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/thuong-truc-ban-bi-thu-truong-thi-mai-tham-lam-viec-tai-bo-tu-lenh-quan-khu-4-post276546.html