Thường trực Ban Bí thư Lương Cường yêu cầu xử lý dứt điểm các vụ án Thuận An, Phúc Sơn...

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu kiểm tra, xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đến vi phạm của Công ty AIC và hệ sinh thái AIC; các tập đoàn: Vạn Thịnh Phát, Phúc Sơn, Thuận An…

Chiều 13-6, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã có buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón cho hay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, đoàn kết thống nhất cao.

26 Ủy viên, nguyên Trung ương Đảng bị thi hành kỷ luật

Cơ quan này đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng với một khối lượng công việc lớn. Trong số này, ông Trần Văn Rón cho biết có nhiều vụ việc khó, phức tạp, phát sinh từ lâu đã được kiểm tra, kết luận, xử lý dứt điểm. Những vụ việc mới phát sinh có chuyên môn sâu, chuyên biệt, khép kín cũng đã được phát hiện, kiểm tra, xử lý kịp thời.

Qua kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra kết luận khách quan, chính xác; đề nghị xử lý kỷ luật nghiêm minh nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, đã góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

 Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón báo cáo tại buổi làm việc.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón báo cáo tại buổi làm việc.

Cụ thể, theo ông Trần Văn Rón, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật 16 đảng viên; đề nghị Bộ Chính trị thi hành kỷ luật 14 đảng viên và 23 tổ chức đảng, trong số này có 26 Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; Ban Bí thư thi hành kỷ luật 132 đảng viên, 20 tổ chức đảng.

Ủy ban Kiểm tra cũng tham mưu Ban Bí thư thành lập 2 Đoàn giải quyết tố cáo đối với 2 đảng viên...

Về thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 78 tổ chức đảng và 23 đảng viên.

Qua kiểm tra, cơ quan này đã đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 43 tổ chức đảng và 100 đảng viên; thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 156 tổ chức đảng và 371 đảng viên. Đồng thời, yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật 118 tổ chức đảng và 359 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra cũng kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, kiểm tra tài chính đảng đối với 82 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 47 tổ chức đảng và 88 đảng viên.

Cơ quan này cũng xem xét, giải quyết tố cáo theo quy trình đối với 9 đảng viên, 1 tổ chức đảng, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 29 đảng viên.

Đáng chú ý, Ủy ban Kiểm tra đã kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 115 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Qua kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 161 tổ chức đảng và 417 đảng viên bằng các hình thức.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Việc chấp hành nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, quy chế làm việc; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trách nhiệm nêu gương; kê khai tài sản, thu nhập…

Cùng với đó là việc quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, vốn, tài sản nhà nước; mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện các dự án/gói thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các doanh nghiệp thuộc “hệ sinh thái” AIC thực hiện; các vi phạm liên quan đến các Tập đoàn FLC, Vạn Thịnh Phát...

Xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đến AIC, Vạn Thịnh Phát, Phúc Sơn, Thuận An

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đánh giá Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã có nhiều đổi mới, nỗ lực, cố gắng tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định và các nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao…

Trong đó, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận có nhiều nhiệm vụ khó, phức tạp do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao về kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

 Thường trực Ban Bí thư Lương Cường kết luận tại buổi làm việc.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường kết luận tại buổi làm việc.

Theo Thường trực Ban Bí thư, những kết quả quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát đã có tác dụng rất lớn trong cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên. Đặc biệt là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực…

Để hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã đề ra, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Đáng chú ý, ông Lương Cường đề nghị Ủy ban Kiểm tra các cấp đặt trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm với tinh thần chủ động hơn, nỗ lực quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn. Tập trung vào những nơi có vấn đề phức tạp, điểm “nóng”, những địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm, những vấn đề nổi cộm, còn tồn đọng, gây bức xúc trong xã hội.

Cạnh đó, tiếp tục tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đặc biệt xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đến vi phạm của Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và hệ sinh thái AIC, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An và các vụ việc mới phát sinh.

Việc xử lý kỷ luật phải đảm bảo nghiêm minh, kịp thời, không có “vùng cấm”, không có “ngoại lệ”, song trên tinh thần nhân văn, “trị bệnh cứu người”, mục đích là làm cho tổ chức đảng, đảng viên thấy được vi phạm, khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa, tiến bộ hơn, làm tốt hơn. Ông cũng đề nghị phát huy các nhân tố mới, tích cực, bảo vệ cái đúng, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đáng chú ý, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Ủy ban Kiểm tra Trung ương; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra thực sự liêm khiết, công minh, chính trực, có bản lĩnh, dũng khí đấu tranh, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tâm huyết, tận tụy, trách nhiệm với công việc.

Kiểm tra khi có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú khẳng định cơ quan này sẽ thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao.

Trong đó, trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham nhũng, tiêu cực và những vụ việc bức xúc trong xã hội; những vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Ông Tú cũng nhắc tới việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Ngành Kiểm tra, đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

ĐỨC MINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/thuong-truc-ban-bi-thu-luong-cuong-yeu-cau-xu-ly-dut-diem-cac-vu-an-thuan-an-phuc-son-post795586.html