Thường trực Ban Bí thư Lương Cường làm việc với Ban Tổ chức Trung ương

Sáng 13/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường làm việc với Ban Tổ chức Trung ương (T.Ư). Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư Mai Văn Chính cho biết, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành T.Ư, Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Ban Tổ chức T.Ư đã có nhiều nỗ lực, nêu cao trách nhiệm thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao. Toàn ngành đã tập trung tham mưu, hoàn thành 95 đề án, nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Tính đến hết tháng 5/2024, Ban đã hoàn thành 5/18 đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2024.

Ban đã chủ động tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng; tham mưu Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành T.Ư thống nhất thành lập 5 Tiểu ban và kịp thời tham mưu triển khai hoạt động của Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Điều lệ Đảng…

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: TTXVN.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: TTXVN.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường khẳng định, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen, Ban Tổ chức T.Ư đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tham mưu hoàn thành một khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng được nâng lên, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

Nhấn mạnh vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Ban Tổ chức T.Ư trong tham mưu về công tác cán bộ, Thường trực Ban Bí thư đề nghị, với những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, Ban cần tiếp tục nghiên cứu tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra theo thẩm quyền để không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược, xứng đáng là “then chốt của then chốt”.

Theo Thường trực Ban Bí thư, thời gian chuẩn bị tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không còn dài, công việc rất nặng nề. Vì thế, Ban Tổ chức T.Ư cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban theo Quyết định số 152.

Ban cần chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu về công tác cán bộ, nhất là nhận xét, đánh giá đúng, đề xuất trúng cán bộ, bảo đảm tuân thủ nghiêm các nguyên tắc, quy định, quy trình về công tác cán bộ.

Cùng với đó, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban tăng cường hơn nữa công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ trong tình hình mới; tham mưu triển khai quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Hướng dẫn thực hiện một số nội dung cụ thể sau khi Chỉ thị được ban hành; tích cực tham gia các nhiệm vụ của Tiểu ban phục vụ Đại hội và Tiểu ban Văn kiện theo kế hoạch.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN.

Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị Ban Tổ chức T.Ư tập trung tham mưu hoàn thành các đề án, nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2024; nhất là tập trung xây dựng và sớm hoàn thành Đề án “Cơ chế, chính sách phát hiện, lựa chọn, trọng dụng, bố trí, sắp xếp cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội, cán bộ trẻ vào vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp” bảo đảm tính khả thi.

Ban nghiên cứu đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, nhất là chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa dữ liệu về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu triển khai có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chú trọng nâng cao chất lượng đầu vào, nội dung đào tạo, bồi dưỡng, quản lý đầu ra đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là theo phân cấp; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho nước bạn Lào, Campuchia...

Thay mặt Lãnh đạo Ban, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; đồng thời tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ các chỉ đạo, định hướng sâu sát, cụ thể của Thường trực Ban Bí thư về những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Tổ chức T.Ư, ngành Tổ chức xây dựng Đảng thời gian tới, đặc biệt là việc tổ chức chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Ông Lê Minh Hưng khẳng định, Ban Tổ chức T.Ư sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trường Phong

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thuong-truc-ban-bi-thu-luong-cuong-lam-viec-voi-ban-to-chuc-trung-uong-post1645960.tpo