Thường trực Ban Bí thư chúc mừng Ngày thầy thuốc Việt Nam

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã đến thăm, chúc mừng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. Thường trực Ban Bí thư đề nghị Bộ Y tế cũng như Ban tiếp tục nghiên cứu xây dựng các bệnh viện, trung tâm y tế lớn trong cả nước để có thể kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại nhằm phục vụ tốt hơn công tác khám, chữa bệnh cho người dân.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai gửi đến các thầy thuốc nói chung, đặc biệt là các thầy thuốc của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và hệ thống các đơn vị trực thuộc lời cảm ơn chân thành đối với những cống hiến, đóng góp trong thời gian qua.

Mong thời gian tới, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe Trung ương tiếp tục phối hợp tốt với Bộ Y tế, các tỉnh, thành phố, các bệnh viện, nỗ lực hoàn thành tốt, toàn diện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ và các chức năng, nhiệm vụ được giao, với tinh thần trách nhiệm và chuyên môn cao nhất, qua đó, góp phần chăm sóc sức khỏe cho các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước; để các đồng chí có điều kiện làm việc với hiệu quả ngày càng cao, cống hiến tốt, lâu dài, xứng đáng với kỳ vọng của nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai chúc mừng Ngày thầy thuốc Việt Nam

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai chúc mừng Ngày thầy thuốc Việt Nam

Thường trực Ban Bí thư lưu ý Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và toàn hệ thống tiếp tục thường xuyên nắm chắc tình hình sức khỏe cán bộ cấp cao, cán bộ diện quản lý, chỉ đạo kịp thời điều trị chất lượng đối với các trường hợp bị bệnh; nâng cao chất lượng công tác tư vấn, dự phòng bệnh tật; nghiên cứu xây dựng các bệnh viện, trung tâm y tế lớn trong cả nước để có thể kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại nhằm phục vụ tốt hơn công tác khám, chữa bệnh cho người dân.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thuong-truc-ban-bi-thu-chuc-mung-ngay-thay-thuoc-viet-nam-221589.htm