Thường Tín (Hà Nội): Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định và phát triển

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng giá trị sản xuất Công nghiệp – Xây dựng của huyện Thường Tín ước đạt 12.180 tỷ đồng, đạt 38,7% kế hoạch năm và tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Hiện nay, huyện Thường Tín có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.

Hiện nay, huyện Thường Tín có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.

Theo báo cáo kết của thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 của UBND huyện Thường Tín, tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 868.000 triệu đồng, đạt 70,47% dự toán Thành phố Hà Nội giao, đạt 43,51% dự toán huyện giao và tăng 16,45% so với cùng kỳ năm 2023. Loại trừ tiền sử dụng đất, tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng ước thực hiện 332.308 triệu đồng, đạt 67,16% dự toán Thành phố giao, đạt 67,1% dự toán huyện giao và tăng 32,77% so cùng kỳ năm 2023.

Tổng thu ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm ước thực hiện 4.970.374 triệu đồng, đạt 128,03% dự toán thành phố giao, đạt 97,78% dự toán huyện giao và tăng 20,34% so với cùng kỳ năm 2023. Như vậy, tổng thu ngân sách huyện 6 tháng đầu năm theo kế hoạch giao ước thực hiện 1.689.030 triệu đồng, đạt 68,49% dự toán thành phố giao, đạt 52,31% dự toán huyện giao và tăng 26,67% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng 6 tháng đầu năm ước đạt 12.180 tỷ đồng, đạt 40,6% kế hoạch năm và tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2023. Theo đó, đối với xây dựng cơ bản, huyện đã thực hiện 96 dự án chuyển tiếp sang năm 2024, kế hoạch vốn giao năm 2024 là 1.658,633 tỷ đồng. Đến nay, đã hoàn thành 6 dự án, 83 dự án đang triển khai thi công, 1 dự án đã lựa chọn nhà thầu thi công, 6 dự án đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Các dự án mới do UBND huyện làm chủ đầu tư được giao theo kế hoạch năm 2024 là 57 dự án với tổng mức đầu tư 2.466 tỷ đồng, kế hoạch vốn giao là 651,14 tỷ đồng; trong đó, 7 dự án đang thi công, 3 dự án đã lựa chọn nhà thầu, 5 dự án đã thiết kế - dự toán, 35 dự án đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, 7 dự án chưa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Tổng số vốn giải ngân 6 tháng đầu năm ước đạt 470 tỷ đồng, đạt tỷ lệ giải ngân 36,8% so với kế hoạch vốn Thành phố giao đầu năm và đạt 17,5% kế hoạch vốn huyện giao.

Bên cạnh đó, tổng giá trị thương mại dịch vụ 6 tháng đầu năm ước đạt 10.102 tỷ đồng, đạt 45,7% kế hoạch năm, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2023. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 992 tỷ đồng, đạt 54,9% kế hoạch năm, tăng 3% so với năm 2023.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Thường Tín có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện xây dựng huyện Thường Tín đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024, đến nay, huyện đã hoàn thiện hồ sơ và báo cáo kết quả xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao trình Thành phố thẩm định.

Trong lĩnh vực tài nguyên môi trường và giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất, huyện Thường Tín đã thực hiện xong 2 đợt rà soát, đăng ký bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 với 55 dự án. Tập trung quyết liệt giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện các dự án trọng điểm của huyện và Thành phố giao như: Cải tạo chỉnh trang đường 427, mở rộng Quốc lộ 1A, xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, vườn hoa Nguyễn Du, đường gom phía Đông…Tổ chức hội nghị để các xã, thị trấn cam kết với UBND huyện về việc tổ chức công tác lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường, khoáng sản, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ năm 2024.

Theo Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh, 6 tháng đầu năm 2024, trong bối cảnh tình hình kinh tế toàn cầu và trong nước tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức, đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thường Tín trong thời gian qua. Song, với sự tập trung cao của cả hệ thống chính trị, huyện đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và thi công các công trình dự án, nhất là các dự án trọng điểm. Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội huyện Thường Tín tiếp tục ổn định và phát triển; các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đảm bảo thực hiện theo đúng kế hoạch; kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu tăng so với cùng kỳ năm trước.

Tiến Hào

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/thuong-tin-ha-noi-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-tiep-tuc-on-dinh-va-phat-trien-377519.html