Thương nhân hoạt động vùng khó khăn được hỗ trợ

  Báo Điện tử Đảng cộng sản VN
  ĐCSVN
  Gốc

  - Thủ tướng vừa có Quyết định 92/2009/QĐ -TTg, giao Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện tín ưu đãi đối với thương nhân hoạt động thường xuyên tại các vùng khó khăn.

  Để được vay vốn, thương nhân phải được UBND cấp xã nơi thương nhân hoạt động xác nhận có hoạt động thương mại thường xuyên trên địa bàn; thương nhân phải có vốn tự có tối thiểu bằng 20 phần trăm tổng nhu cầu vốn vay cho hoạt động thương mại tại vùng khó khăn. Mức vốn cho vay đối với thương nhân là cá nhân không thực hiện mở sổ sách kế toán và nộp thuế tối đa là 30 triệu đồng. Những thương nhân là cá nhân thực hiện mở sổ sách kế toán và kê khai nộp các loại thuế theo quy định được hưởng mức cho vay tối đa là 100 triệu đồng. Thương nhân là tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp có mức cho vay tối đa là 500 triệu đồng. Ngoài ra, thương nhân vùng khó khăn được hưởng mức lãi suất cho vay đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Thời hạn cho vay được xác định theo các loại cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn nhưng tối đa không quá 5 năm./..

  Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=351301&co_id=30065