Thương người như thể thương thân

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Đảng ủy Bảo hiểm xã hội (BHXH) Nghệ An đã quán triệt đến từng đảng viên, cán bộ, công chức về thực hiện phong cách làm việc của Bác: Nói phải đi đôi với làm, thực hiện đúng Nghị quyết của Đảng. Chuyển tác phong làm việc thụ động, hành chính sang tác phong phục vụ để phục vụ kịp thời có chất lượng, hiệu quả công tác khi đối tượng tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội yêu cầu. Đảng viên phải gương mẫu, đầu tàu, nhất là đảng viên giữ chức vụ quản lý.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=141540&sub=130&top=37