Thượng nghị sĩ lưỡng đảng Mỹ “lên tiếng” nạn ăn cắp bản quyền CNTT

Tình trạng sử dụng sản phẩm ăn cắp bản quyền CNTT của các đối thủ cạnh tranh từ nước ngoài khiến các nhà sản xuất nhỏ ở Mỹ gặp khó.

Thượng nghị sĩ Mary L. Landrieu (đảng Dân chủ, bang Louisiana) và J. Olympia Snowe (đảng Cộng hòa , bang Maine) - Chủ tịch và Thành viên Xếp hạng của Ủy ban Thượng viện về Doanh nghiệp nhỏ và Doanh nhân - cùng một nhóm lưỡng đảng gồm 14 thành viên Ủy ban khác đã đệ trình thư lên Ủy ban Thương mại liên bang (FTC) nhằm kêu gọi giúp đỡ thúc đẩy khả năng cạnh tranh của các Doanh nghiệp Mỹ thông qua việc chống lại sự gia tăng của hành vi trộm cắp và sử dụng các sản phẩm ăn cắp bản quyền CNTT và sở hữu trí tuệ của các nhà sản xuất nước ngoài.

Ngày 4/11/2011, Hiệp hội luật sư quốc gia Hoa Kì (NAAG), đại diện cho 39 bang và 3 vùng lãnh thổ đã gửi thư tới FTC, yêu cầu Ủy ban này sử dụng thẩm quyền và các công cụ của mình để chống lại vấn nạn này. Lá thư của các Thượng nghĩ sĩ lưỡng đảng lần này nhằm yêu cầu FTC xem xét và thực hiện những vấn đề được nêu trong thư trước đó của NAAG để đảm bảo một sân chơi bình đẳng cho các nhà sản xuất tuân thủ pháp luật.

Trong thư, các Thượng nghị sĩ đã viết: "Là thành viên của Ủy ban Thượng viện về Doanh nghiệp nhỏ và Doanh nhân, chúng tôi nhận thức rất rõ vai trò quan trọng ngành công nghiệp sản xuất, đặc biệt là nhà sản xuất nhỏ, trong nền kinh tế liên bang. Đáng chú ý là 98% các công ty sản xuất của Mỹ là doanh nghiệp nhỏ. Ngoài ra , hơn 1/3 số lao động Mỹ trong lĩnh vực sản xuất đang làm việc tại doanh nghiệp nhỏ.

Do các doanh nghiệp nhỏ là một bộ phận quan trọng của lĩnh vực sản xuất, việc cung cấp cho họ những công cụ để cạnh tranh trên thị trường toàn cầu là rất quan trọng... Vì vậy, yêu cầu của NAAG là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ các nguồn lực mà nền sản xuất của Mỹ đang phải phụ thuộc để phát triển, giúp họ mở rộng kinh doanh và các công việc liên quan".

PN