Thương một người hay thương nghìn người?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    KTĐT - Quán ăn đầu phố mất vệ sinh an toàn thực phẩm đã từ mấy năm nay nhưng vẫn tồn tại. Hỏi “ông” y tế, “ông” bảo: Cái này không có sự vào cuộc bên UBND phường thì khó dẹp lắm! Lại sang hỏi UBND phường, “ông” ủy ban bảo: Cái này của y tế, tùy y tế giải quyết”.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=150112