Thương mại hiện đại nhìn từ "WC"

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Quy định về cấu trúc siêu thị, trung tâm thương mại phải có nhà vệ sinh, nhưng không nêu các yêu cầu chi tiết cụ thể. Việc kiểm tra định kỳ của các cơ quan chức năng cũng chỉ kiểm tra công tác kinh doanh thương mại, chất lượng hàng hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm…

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=67225