Thưởng lãm những tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu tại các kỳ Đại hội Đảng

Ngày 19/1, trưng bày chuyên đề 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội' đã khai mạc tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, số 25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trưng bày do Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021), hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với hơn 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh, trưng bày chuyên đề gồm 3 nội dung: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam – Từ Đại hội đến Đại hội; Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3/2/1930 - Tranh của họa sĩ Phi Hoanh.

Sơ đồ tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam và các hội quần chúng năm 1930.

Văn kiện Đảng toàn tập.

Đũa nhạc trưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng chỉ huy dàn nhạc giao hưởng trong buổi dạ hội chào mừng thành công
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, ngày 19/9/1960.

Diễn văn khai mạc và Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng.

Bút và cặp cấp cho đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng.

Album ảnh Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bến Tre tặng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng.

Thảm len do Nhà máy len Hải Phòng tặng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng.

Tặng phẩm của các đoàn đại biểu quốc tế tặng trong các kỳ Đại hội.

Tranh cổ động về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được giới thiệu tại trưng bày.

Trưng bày thu hút đông đảo công chúng tới tham quan, tìm hiểu.

HL

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: https://daihoi13.dangcongsan.vn/multimedia/thuong-lam-nhung-tai-lieu-hien-vat-hinh-anh-tieu-bieu-tai-cac-ky-dai-hoi-dang-3831