Thượng Hải xác định ca nhiễm biến thể phụ mới BA.5

    Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
    59 liên quanGốc

    Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đã phát hiện trường hợp nhiễm biến thể BA.5 của COVID-19, báo hiệu thực trạng chống dịch COVID-19 ngày càng phức tạp tại đây.

    HanoiTV

    Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/thuong-hai-xac-dinh-ca-nhiem-bien-the-phu-moi-ba5-d202989.html