Thượng đỉnh liên Triều ra tuyên bố Hòa bình

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Dư luận đánh giá khá cao kết quả của hai cuộc hội đàm liên Triều diễn ra hôm 3/10 và tuyên bố Hòa bình được đưa ra vào ngày 4/10.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2007/10/76204.cand