Thuốc lá điện tử: Chất lượng vẫn đang là dấu hỏi!

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Thuốc lá điện tử cai thuốc ngon! Đó là khẩu hiệu của hầu hết các đại lý rao bán mặt hàng này trên mạng (ví như trên trang web Raovặt 123.com, Blog 360o.com).

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=91337