Thuốc lá có thể giết 1 tỷ người vào năm 2100

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CAO) Thuốc lá đã giết chết 100 triệu người trên khắp thế giới trong thế kỷ 20 và nó có thể giết chết đến 1 tỷ người vào thế kỷ 21 trừ khi các chính phủ phải có hành động nhanh chóng giảm thiểu ngay từ bây giờ, một...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/trat_tu_xa_hoi/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.7035846987/mlnews.2008-02-08.9212851451