Thuốc không thuộc nhóm phải kê đơn được quảng cáo trên truyền thanh, truyền hình

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Y tế vừa ban hành danh mục hoạt chất thuốc được đăng ký quảng cáo trên truyền thanh, truyền hình gồm hoạt chất thuốc được chỉ định trong điều trị các bệnh thông thường hay không thuộc nhóm thuốc phải kê đơn theo quy định tại Quy chế kê đơn và bán thuốc theo đơn hiện hành.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/155421