"Thuốc" chưa ngấm thì bị Công an phát hiện

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Nhân bữa tiệc liên hoan chia tay một người bạn, để tăng thêm phần vui vẻ, Hưng hội ý với nhóm bạn và trực tiếp đi mua 25 viên "thuốc lắc", 1 gói ketamin và 3 điếu "thuốc lá cần sa". Cả nhóm chia nhau cắn 5 viên, đang chờ thuốc ngấm thì bị lực lượng Công an phát hiện.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/6/93662.cand