Thuế nhập khẩu thịt tiếp tục tăng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đối với thịt lợn, mức thuế cao nhất dành cho thịt lợn nguyên con áp dụng chung cho cả loại tươi, ướp lạnh là 28%. Riêng thịt đông lạnh là 24%.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=136352