Thuê người ném “bom xăng” để trả thù

    Báo Công An Nhân Dân
    2 đăng lạiGốc

    Lượng đưa cho Chương 100 ngàn đồng đi mua xăng về đổ đầy vào 2 vỏ chai thủy tinh, sau đó chế một dây dẫn cháy theo kiểu "bom xăng" tự tạo rồi giao cho Chương ném vào xưởng anh Bằng.>> Ném mìn vào nhà để trả thù

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/toiphama-z/2009/5/113470.cand