Thuê mặt nước biển phải chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Theo quy định lại các văn bản pháp luật, phần diện tích thuê mặt nước biển không được xác định là mặt nước chuyên dùng sẽ thuộc đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Thuê mặt nước biển phải chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp - Ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Theo Tổng cục Thuế, Luật Đất đai 2013 đã quy định cụ thể các loại đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp, trong đó bao gồm: Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng…

Cũng tại Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH 12 quy định, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp bao gồm: Đất xây dựng khu công nghiệp; đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; đất khai thác, chế biến khoáng sản; đất sản xuấ vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.

Mặt khác, theo quy định của Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 2-6-2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất thì đất có mặt nước chuyên dùng thuộc loại đất phi nông nghiệp, là đất có mặt nước của các đối tượng thủy văn dạng ao, hồ, đầm có ranh giới khép kín để hình thành thửa đất, thuộc phạm vi các đô thị và các khu dân cư nông thông hoặc ngoài đô thị nhưng không sử dụng chuyên vào mục đích chuyên nuôi trồng thủy sản, thủy điện, thủy lợi.

Như vậy, Tổng cục Thuế cho rằng, những trường hợp DN đang thuê sử dụng đất phi nông nghiệp đối với phần diện tích thuê đất, thuê mặt nước biển mà không thuộc các đối tượng thủy văn dạng ao, hồ, đầm có ranh giới khép kín để hình thành thửa đất thì không được xác định là đất có mặt nước chuyên dùng và phải chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Điển hình như tại trường hợp của Công ty CP xi măng Công Thanh Khánh Hòa được UBND tỉnh Khánh Hòa cho thuê đất, thuê mặt nước biển để thực hiện dự án trạm nghiền xi măng Công Thanh, từ thời điểm tính tiền thuê đất, thuê mặt nước từ ngày 4-11-2014 thì diện tích mặt nước không được xác định là mặt nước chuyên dùng nên thuộc đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Thùy Linh