Thuế giá trị gia tăng màn hình máy vi tính

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Đề nghị quý báo cho biết thuế suất giá trị gia tăng áp dụng đối với màn hình máy vi tính?...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=0804&home=detail&id=25bfbe57e4a8ea&page=category