Thuế chuyển quyền sử dụng đất?

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Ông nội em có 8 người con (4 nam 4 nữ). Hiện nay tất cả đều lập gia đình. Ông nội em có 1 thửa đất chia cho 3 người con trai là Bố em...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tuvanhoidap/2008/06/12/022816/8475