Thuế chứng khoán - chọn cách nào?

    Báo Người Lao Động
    6 đăng lạiGốc

    Có hai hình thức đóng thuế chứng khoán gồm 0,1% trên giá trị chuyển nhượng và 20% trên tổng thu nhập chịu thuế

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/thi-truong/242977.asp