Thuê bao di động trả trước phải đăng ký lại thông tin cá nhân trong năm tới?

Mới đây Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều trong các nghị định đã được ban hành nhằm tăng cường quản lý các thuê bao di động trả trước.

Thuê bao di động trả trước phải đăng ký lại thông tin cá nhân trong năm tới? - Ảnh 1

Mặc dù trước đây đã có những quy định về quản lý thông tin cá nhân của các thuê bao di động nhưng trên thực tế, việc thực hiện cấc quy định này vẫn chưa thật sự nghiên túc. Nhiều trường hợp các đại lý nhằm giữ số hoặc hưởng một số ưu đãi thuê bao đã kết hợp cùng các điểm đăng ký thông tin di động, đưa khống thông tin thuê bao để kích hoạt sim.

Hậu quả của hoạt động này là nhiều số điện thoại đã bị các đại lý kích hoạt trước, trên thực tế không có người sử dụng và hàng loạt các số thuê bao khác được dùng để phát tán tin nhắn rác.

Mới đây Bộ Thông tin và Truyền thông đã có tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định bổ sung một số điều trong các nghị định đã được ban hành nhằm tăng cường công tác quản lý thuê bao di động.

Cụ thể Bộ đề nghị bổ sung Điều 15 của Nghị định 25 và điều 30 Nghị định 174, quy định rõ sim thuê bao chỉ được phân phối cho cấc cá nhân hoặc tổ chức tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông sau khi đã nhập và lưu trữ thông tin thuê bao theo quy định.

Doanh nghiệp phải đảm bảo các điểm cung cấp dịch vụ của mình đáp ứng đúng các quy định và tự chịu trách nhiệm về thông tin thuê bao. Mỗi thông tin thuê bao vi phạm, điểm cung cấp dịch vụ sẽ bị phạt mức 1 triệu đồng.

Các lãnh đạo doanh nghiệp có thông tin thuê bao vi phạm cũng sẽ bị phạt nếu sai phạm lớn.

Nếu tờ trình được thông qua và ban hành Nghị định trong thời điểm cuối năm nay thì những điều chỉnh sẽ có hiệu lực từ 1/3/2017.

Trong thời gian 6 tháng kể từ ngày có hiệu lực, các chủ thuê bao di động trả trước sẽ phải đăng ký lại thông tin thuê bao theo các quy định mới. Trước đó các mạng di động sẽ có trách nhiệm thông báo tới các thuê bao của mình.

Tùng Linh