Thúc xử lý nợ tại Xi măng Hạ Long

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính về việc đôn đốc xử lý các khoản nợ của Dự án Xi măng Hạ Long và Dự án Xi măng Sông Thao.

Thúc xử lý nợ tại Xi măng Hạ Long - Ảnh 1

Theo văn bản trên, đối với Dự án Xi măng Hạ Long, Bộ Tài chính đã có công văn về việc chuyển giao hợp đồng và nhận nợ các khoản vay của Dự án; trong đó, đã đề nghị Tổng công ty Sông Đà - SDC báo cáo Bộ Xây dựng và phối hợp với Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) cung cấp cho Bộ Tài chính các hồ sơ theo quy định. Tuy nhiên, đến nay Bộ Tài chính chưa nhận được báo cáo của SDC và VICEM. Vì vậy, Bộ Xây dựng yêu cầu SDC và VICEM khẩn trương có văn bản báo cáo và gửi các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến Bộ Tài chính, thực hiện các thủ tục để chuyển nghĩa vụ nợ từ SDC sang VICEM.

Mai Anh

Mai Anh