Thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong cuộc cách mạng 4.0

Ngày 10-10, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Cơ quan Sáng chế Nhật Bản tổ chức hội thảo bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong cuộc cách mạng 4.0.

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, một trong những nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho hệ thống sở hữu trí tuệ là phải được xây dựng và vận hành thật sự hiệu quả, kiến tạo cho đổi mới sáng tạo, thúc đẩy thương mại hóa tài sản trí tuệ. Từ đó, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Các đại biểu dự hội nghị.

Ông Lâm cho rằng, Việt Nam cần hoàn thiện và đổi mới cơ chế bảo hộ sở hữu trí tệ cho các đối tượng sở hữu trí tuệ mới được tạo ra từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Chẳng hạn như bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), internet vạn vật, in 3D, công nghệ nano, công nghệ vật liệu mới…; hoàn thiện cơ chế và nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là trên môi trường internet.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm và giải pháp trong việc hoàn thiện hệ thống bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh mới.

Tin, ảnh: VIỆT HOÀNG