Thực tế là câu trả lời cho mọi chính sách

“Mục tiêu của xây dựng nông thôn mới (NTM) là đưa đời sống người dân đi lên, ngày càng rút ngắn khoảng cách giữa các vùng miền, khu vực.

Thực tế là câu trả lời cho mọi chính sách - Ảnh 1

Nếu giai đoạn tới không quyết liệt điều chỉnh sự chênh lệch này, mục tiêu sẽ khó mà đạt được, nơi giàu thì càng giàu, nơi nghèo lại càng nghèo”.

Đó là phát biểu của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong buổi làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng do Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì, ngày 21/11/2016.

Qua gần 6 năm triển khai, chương trình xây dựng NTM đã huy động được tổng nguồn lực xã hội vô cùng lớn: Nếu kể cả năm 2016, cả nước ước đã huy động đầu tư được trên 1 triệu tỉ đồng vào xây dựng NTM, trong đó phần kinh phí Nhà nước nếu tính cả các chương trình lồng ghép chỉ chiếm khoảng 11%, còn lại là các nguồn khác như nguồn của nhân dân, doanh nghiệp…

Riêng về giao thông nông thôn, trong giai đoạn 2011 - 2015, đã chứng kiến sự đầu tư vượt với khối lượng khổng lồ, gấp 5 lần so với cả thời kỳ trước đó, không chỉ thay đổi diện mạo nông thôn mà còn tạo cơ sở để thúc đẩy sản xuất…

Nhưng cũng đã xuất hiện những mặt chưa được: Nhiều địa phương có xu thế chỉ tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, ít quan tâm tới việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đầu tư thúc đẩy sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân. Dẫn tới việc nhiều nơi nợ đọng xây dựng cơ bản.

Vấn đề môi trường nông thôn một số xã thậm chí đã được công nhận đạt chuẩn NTM nhưng thực tế chưa đạt yêu cầu bền vững về môi trường. Các tiêu chí NTM chưa phù hợp ở thực tiễn nhiều nơi. “Như một làng đã có ngôi đình mà vẫn bắt buộc phải xây nhà văn hóa”…

Về Bộ tiêu chí NTM, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng: Do là lần đầu đưa ra áp dụng cho diện rộng trên cả 7 vùng KT-XH trên cả nước, nên thực tế đã có xảy ra những vướng mắc, cứng nhắc, chưa linh hoạt cho phù hợp với điều kiện cụ thể tại từng địa phương.

Vì vậy thời gian tới, sẽ phải nghiên cứu, điều chỉnh lại bộ tiêu chí này cho phù hợp, linh hoạt hơn theo hướng: Một là sẽ giữ lại và “cứng hóa” một số “tiêu chí cứng”, áp dụng chung cho cả nước như chỉ tiêu về thu nhập đầu người, môi trường, an ninh, hệ thống chính trị…

Hai là điều chỉnh lại các “tiêu chí mềm” theo từng vùng KT-XH, ví dụ mương thủy lợi, nhà văn hóa, đường giao thông, trạm xá… Trên cơ sở đặc thù của từng tỉnh, sẽ kiến nghị giao cho chủ tịch UBND các tỉnh phê duyệt những “tiêu chí mềm”.

Lý luận cốt để đề ra chính sách, rồi áp dụng vào công việc thực tế. Chính sách mà không áp dụng trong thực tế cuộc sống là chính sách hỏng. Chính sách phải đem ra thực hành. Thực hành phải phù hợp với thực tế.

Chính sách cốt để áp dụng vào thực tế. Phải vừa làm vừa sửa, thấy không phù hợp với thực tế thì phải linh hoạt sửa đổi cho phù hợp. Sau 6 năm, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận ra một số vấn đề. Ông Bộ trưởng đã đưa ra những giải pháp điều chỉnh linh hoạt cho phù hợp với thực tế. Đấy thực sự là những hành động thiết thực và mang tính thực tiễn, khoa học. “Mọi lý thuyết đều là màu xám, chỉ cây đời là mãi mãi xanh tươi” (Goethe).

Thực tế cuộc sống là câu trả lời chính xác nhất cho mọi chính sách.