Thực phẩm vô tính

    1 đăng lạiGốc

    Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Mỹ (FDA) đang xem xét khả năng cho phép sử dụng thịt động vật sinh sản vô tính như một loại thực phẩm bình thường

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/khoa-hoc/204839.asp