Thực phẩm thiết yếu cho người mắc bệnh tim

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đối với bệnh tim, cá là loại thực phẩm “kì diệu”, tốt hơn tất cả các loại thuốc.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=36&NewsId=127706