Thực phẩm nhiễm khuẩn vượt mức cho phép

Kết quả điều tra mới đây của Bộ NN&PTNT cho thấy, có rất nhiều mẫu thịt bị nhiễm khuẩn vượt quá mức cho phép. Các loại vi khuẩn tìm thấy trong các mẫu thịt được đưa đi xét nghiệm là vi khuẩn tụ cầu vàng, vi khuẩn yếu khí và vi khuẩn gây bệnh phó thương hàn. Xem chi tiết...