Thực hiện việc bàn giao kết quả Đề án 112 sang Bộ Thông tin và Truyền thông trong tháng 11/2007

    3 đăng lạiGốc

    Ngày 16/10, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Viết Muôn đã chủ trì cuộc họp phân công trách nhiệm chuẩn bị giao kết quả thực hiện Đề án tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2005 (Đề án 112 của Chính phủ) sang Bộ Thông tin và Truyền thông.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/147783