Thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua

Phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức thành viên đã tích cực thực hiện các phong trào, cuộc vận động. Từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương.

Trong năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức thành viên để tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và tập trung nâng cấp chỉnh trang đô thị trong năm qua với tổng trị giá trên 14 tỷ đồng. Trong đó, vận động xây dựng 20 cây cầu nông thôn với tổng trị giá trên 5 tỷ đồng; vận động nhân dân tham gia hiến 26.250m2 đất để xây dựng, sửa chữa trường học, các công trình giao thông nông thôn.

Theo đồng chí Lâm Dũng Liêm - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và các ngành có liên quan vận động trên 150 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng nhà và thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Trong đó Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã vận động được trên 93 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ được tiếp nhận đã kịp thời hỗ trợ cho người nghèo. Cụ thể như: xây dựng mới và sửa chữa 1.710 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn bức xúc về nhà ở; thăm, tặng quà cho hộ nghèo, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ khám, chữa bệnh và an sinh xã hội… với tổng trị giá trên 140 tỷ đồng. Những hỗ trợ trên đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh.

Đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh cũng tích cực vận động các nguồn lực để hỗ trợ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị các hoạt động hàng chục tỷ đồng. Thượng tọa Lý Minh Đức - Phó Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, Trụ trì chùa Som Rong, thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng) cho biết, trong năm qua, Ban Chấp hành Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, các vị trụ trì, sư sãi, ban quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer đã tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương. Đặc biệt là vận động nhà hảo tâm, phật tử trong và ngoài tỉnh để cùng các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp tham gia các hoạt động từ thiện xã hội với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng và hàng chục tấn gạo.

Với các hoạt động thiết thực của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã góp phần thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của tỉnh. Những hoạt động này còn góp phần ổn định tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, tăng cường sự tin tưởng của nhân dân về vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trong việc chăm lo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho hộ nghèo.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng trao bằng khen cho các đơn vị có thành tích trong công tác mặt trận. Ảnh: THIỆN HẢI

Để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Tăng cường công tác phối hợp với UBND cùng cấp và các tổ chức thành viên triển khai có hiệu quả cuộc vận động, phong trào. Thường xuyên bám sát cơ sở, tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân, làm cơ sở để các cấp ủy, chính quyền xem xét, chỉ đạo tháo gỡ theo thẩm quyền. Tranh thủ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội nhằm huy động thêm nguồn lực để chăm lo thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa quê hương Sóc Trăng phát triển nhanh và bền vững.

Việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh thời gian qua đã góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Từ đó ngày càng khẳng định, nâng cao vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị và trong xã hội, góp phần đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

THIỆN HẢI

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/dai-doan-ket/thuc-hien-tot-cac-cuoc-van-dong-phong-trao-thi-dua-70586.html